183 ARKIV

Gåvor, donationer samt deponi.

Alla 183 arkiv som finns förtecknade och arkiverade hos ÖLA har ursprungligen kommit som gåvor, donationer samt deponi. Det är arkivhandlingar från föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar, företag och privatpersoner som har funnits på platser runt om i vår kommun, i de förutvarande sju socknarna, landsbygdskommunerna Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög.

FÖRTECKNADE ARKIV

Antal Organisationer och arkiv

1)Arbetstagarorganisationer 13st (2) Försvars och Fred 2st

(3)Idrottsorganisationer 10st

(4)Sociala och Humanistiska 8st (5)  Kulturella organisationer 13st

(6)Kvinnoorganisationer 2st (7) Nykterhetsorganisationer 20st

(8)Politiska organisationer 11st (9)Religiösa organisationer 6st

(10)Studieorganisationer 3 (11)Handikappsorg. 0st (12)Övriga organisationer 7 st

(13) Pensionärsorg 2st (14) Ekonomiska org 19st (15) Företagsorganisationer 8st

(16) Gårdsarkiv 1st (17) Personarkiv 13st

19) Fanor och föremål 15st

 

ÖLA:s utställning av fanor Ödeshögs kommunbibliotek år 2011