198 ARKIV

Gåvor, donationer samt deponi.

Alla 198 arkiv som finns förtecknade och arkiverade hos ÖLA har ursprungligen kommit som gåvor, donationer samt deponi.

Det är arkivhandlingar från föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar, företag och privatpersoner som har funnits på platser runt om i vår kommun, i de förutvarande sju socknarna, landsbygdskommunerna Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög.

FÖRTECKNADE ARKIV 2022

1) Arbetstagarorganisationer                                          Antal    22st

2) Friluftsliv-Naturvårdsorganisationer                          Antal     0st

3) Försvars och Fred                                                         Antal     2st

4) Gymnastik-Idrottsorganisationer                               Antal   10st

5) Handikappsorganisationer                                          Antal    0st

6) Humanitära-Sociala organisationer                           Antal    8st

7)  Kulturella organisationer                                            Antal  17st

8) Kvinnoorganisationer                                                   Antal   3st

9) Nykterhetsorganisationer                                           Antal  21st

10) Politiska organisationer                                            Antal 11st

11) Religiösa organisationer                                           Antal 12st

12) Studieorganisationer                                                 Antal   3

13) Ungdomsorganisationer                                           Antal   0

14) Övriga organisationer                                               Antal 10st

15) Ekonomiska föreningar                                            Antal 19st

16) Företag                                                                        Antal  9st

17) Gårdsarkiv                                                                  Antal  1st

18) Personarkiv                                                               Antal 13st

20) Fanor och föremål                                                    Antal 16st

 

ÖLA:s utställning av fanor Ödeshögs kommunbibliotek år 2011

ÖLA:s utställning av fanor Ödeshögs kommunbibliotek år 2011

Dela den här sidan