183 ARKIV

Gåvor, donationer samt deponi.

Alla 183 arkiv som finns förtecknade och arkiverade hos ÖLA har ursprungligen kommit som gåvor, donationer samt deponi.

Det är arkivhandlingar från föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar, företag och privatpersoner som har funnits på platser runt om i vår kommun, i de förutvarande sju socknarna, landsbygdskommunerna Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög.

FÖRTECKNADE ARKIV

Antal organisationer och föreningar  

1) Arbetstagarorganisationer 13st

2) Friluftsliv-Naturvårdsorganisationer 0st

3) Försvars och Fred 2st

4) Gymnastik-Idrottsorganisationer 10st

5) Handikappsorganisationer

6) Humanitära-Sociala organisationer 8st

7)  Kulturella organisationer 13st

8) Kvinnoorganisationer 2st

9) Nykterhetsorganisationer 20st

10) Politiska organisationer 11st

11) Religiösa organisationer 6st

12) Studieorganisationer 3

13) Ungdomsorganisationer

14) Övriga organisationer 7 st

15) Ekonomiska föreningar 19st

16) Företag 8st

17) Gårdsarkiv 1st

18) Personarkiv 13st

20) Fanor och föremål 15st

 

ÖLA:s utställning av fanor Ödeshögs kommunbibliotek år 2011

ÖLA:s utställning av fanor Ödeshögs kommunbibliotek år 2011

Dela den här sidan